• Hotline: 093 7764 264
  • Mail Us! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

Sứ mệnh

  • Đáp ứng mong muốn phát triển nghề nghiệp chuyên môn của các hội viên thông qua việc trao đổi ý tưởng và liên lạc với nhau giữa các đồng nghiệp trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị.
  • Làm cho công chúng nhận thức rằng nghề bán hàng và tiếp thị mang nhiều ý nghĩa tích cực và đóng vai trò là một trong những lực lượng quan trọng trong nền kinh tế tự do.
  • Hỗ trợ đào tạo và phát triển đội ngũ các giám đốc bán hàng và tiếp thị tương lai.

LIÊN HỆ

Địa chỉ:

44 Đường số 10, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại:

(+84) 28 3836 1538

(+84) 28 3836 0183
(+84) 28 3836 0127

Fax:

(+84) 28 3836 0760

Hotline:

093 7764 264

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.