• Hotline: 093 7764 264
 • Mail Us! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

"Nó chỉ ra tính chuyên nghiệp đối với khách hàng và đối tác kinh doanh"
Peggy Robart, CSE, Nationwide Insurance.

"Tôi không muốn đó chỉ là một chứng chỉ, tôi muốn tôi là người chuyên nghiệp"
Harlan Proehl, CSE, Hewlett Packard

Đơn vị đào tạo

CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGHIỆP

Các tổ chức sau đây liên kết với SMEI để cung cấp các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên nghiệp và / hoặc các khóa học trang bị cho các cá nhân những kiến thức và trình độ cần thiết để được cấp chứng chỉ chuyên nghiệp. Nhấp chuột vào tên tổ chức để tìm hiểu thêm về chương trình của họ.

PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

SMEI China Offers SMEI Certification preparatory programs for SCPS™, SCPM™, CME® and CSE® professional certification exams.


EGYPT

Knowledge offers a comprehensive set of Sales & Marketing Management courses in Egypt that prepare individuals for the SCPS™, SCPM™ CME® and CSE® professional certification exams.


BAHRAIN, IRAQ, KUWAIT, LEBANON, OMAN, QATAR, TURKEY & UAE

Milestones offers SMEI Certification preparatory programs in Bahrain, Iraq, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Turkey and United Arab Emirates for SCPS™, SCPM™, CME® and CSE® professional certification exams.

JORDAN
SAUDI ARABIA
, PALESTINE & SUDAN

ABJAD Consulting offers SMEI Certification preparatory programs in Jordan, Saudi Arabia and Sudan for SCPS™, SCPM™, CME® and CSE® professional certification exams.


BRITISH COLUMBIA

Sauder School of Business

University of British Columbia
Offering: 3-Year Diploma Program in Marketing & Sales Management
Certification: CME® - Certified Marketing Executive upon graduations; CSE® - Certified Sales Executive® upon successful completion of 1st year studies

University of British Columbia

BELGIUM, LUXEMBOURG, NETHERLANDS

Sales Leadership Academy & HAN University of Applied Sciences

Offering courses leading to CSE® - Certified Sales Executive® and SCPS™ - SMEI Certified Professional Salesperson, CME® - Certified Sales Executive; and SCPM™ - SMEI Certified Professional Marketer™


USA

College of Business - Bachelor of Science in Sales & Sales Management

Western Governors University

Offering:
Certification: CSE® - Certified Sales Executive®

Western Governors University

PUERTO RICO

SME Puerto Rico

Offering:
Certification:
CSE® - Certified Sales Executive®

CME® - Certified Marketing Executive®

VIETNAM

SMEI Vietnam

Offering preparatory courses for Certification:
CSE® - Certified Sales Executive®
CME® - Certified Marketing Executive®

Bảng phí

mucphi082020

BẢNG PHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01.01.2020

QUY ĐỊNH THU PHÍ

1. Tất cả phí được tính bằng đồng Việt Nam

2. SMEI Việt Nam sẽ không tính thêm bất kỳ khoản phí nào cho lần dự thi đầu tiên

3. Tất cả phí đăng ký sẽ không được hoàn trả trừ trường hợp học viên có lý do đặc biệt và lý do này phải được xét duyệt bởi Ban quản trị SMEI tại nơi học viên đăng ký dự thi. Nếu lý do của học viên không hợp lý, học viên sẽ sớm nhận được thư giải thích từ Ban quản trị. Phí gia hạn và phí thi lại sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Điều kiện để được gia hạn chứng chỉ bao gồm 20 giờ học online trong một năm hoặc làm một bài kiểm tra

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Việc đăng ký dự thi phải được đăng ký trong vòng 365 ngày kể từ ngày nhập học

2. Sau 365 ngày, học viên muốn dự thi sẽ phải đăng ký và đóng lại toàn bộ học phí

3. Học viên được 1 lần gia hạn đăng ký dự thi thêm 6 tháng và phải đăng ký trong vòng 60 ngày trước khi kết thúc kỳ hạn 365 ngày.

Quyền lợi

CÁC CON ĐƯỜNG THĂNG TIẾN KHI BẠN NHẬN CHỨNG CHỈ BÁN HÀNG HOẶC MARKETING

TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP (GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG, GIÁM ĐỐC MARKETING, CHUYÊN VIÊN)

 • Năng lực làm việc vượt trội để thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí công việc thách thức hơn;

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing;

 • Possible group training program for sales force or marketing staff;
 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

 

TRỞ THÀNH CHỦ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHỎ

 • Cơ hội học tập hiệu quả, so với chương trình đào tạo bằng cấp nhưng ít tốn kém và thiếu hấp dẫn hơn;

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing;

 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

 

NHÀ TƯ VẤN

 • Năng lực làm việc vượt trội để thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí công việc thách thức hơn;

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing;
 • Cơ hội học tập hiệu quả, so với chương trình đào tạo bằng cấp nhưng ít tốn kém và thiếu hấp dẫn hơn;

 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

 

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

 • Năng lực làm việc vượt trội để thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí công việc thách thức hơn;

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing;

 • Cơ hội học tập hiệu quả, so với chương trình đào tạo bằng cấp nhưng ít tốn kém và thiếu hấp dẫn hơn;

 

TRỞ THÀNH ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG, QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, PHÁT TRIỂN KINH DOANH, VÀ ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing cho bạn cơ hội vượt trội hơn các đối thủ không được chứng nhận

 • Chỉ ra bạn là chuyên gia và năng lực làm việc vượt trội để thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí công việc thách thức hơn;

 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

Chứng chỉ

Tôi nhận được những lợi ích gì?

For the credibility of the profession, it is important to recognize marketing and sales professionals who have met and surpassed high standards of education, experience, knowledge, and ethical conduct. Sales & MarketingDownload Certification HandbookExecutives International, Inc. (SMEI) has established sales certification and marketing certification programs for professionals to complete in order to be able to use its professional designations. These sales certification and marketing certification programs involve part-time self study and an examination process.

Your SMEI sales certification or marketing certification designation show to the world that you are a sales and marketing professional. Sales certification and marketing certification announce your professional competence to your clients, employer, peers, and customers. Your CSE®, CME®, or SCPS® designation certifies that you abide by the highest ethics and principles and have demonstrated knowledge and experience in sales and marketing.

The SMEI proprietary reference text  for each of the sales certification and marketing certification programs developed in cooperation with educational publisher McGraw Hill Ryerson, along with online learning resources will assist you in self study as you prepare for certification.

 

Các nhà quản lí thành công nói gì . . .

 

Certification is very helpful in the workplace and in public relations. - Dave Hinkes, CME, Xerox

"It shows professionalism to my customers and business associates." - Peggy Robart, CSE, Nationwide Insurance

I just don't want to be one of the pack, I want to show I'm a professional. - Harlan Proehl, CSE, Hewlett Packard

 

Tôi nhận được những lợi ích gì?

Professionalism -- Sales Certification and Marketing Certification indicates a high level of professionalism toCertified Sales Executive employers, coworkers and customers, increasing your value in the market place. 

 • Leadership -- Sales Certification and Marketing Certification signifies you are dedicated to continuous improvement of yourself and your staff.
 • Recognition -- Only the top sales and marketing professionals seek sales certification and marketing certification, indicating that you are a leading sales and marketing professional.
 • Knowledge -- Sales Certification and Marketing Certification improves your understanding of the most current sales and marketing processes and trends. 

 

WHO IS ALREADY CERTIFIED?

View the demographic report of individuals who have recently successfully completed their certification examination.

 

HOW DO I BECOME SALES CERTIFIED OR MARKETING CERTIFIED?

SMEI has a simple process for you to become sales certified or marketing certified!  Complete online study aides will assist you in the process, along with SMEI's proprietary textbooks compiled by leading universities around the world.  To qualify for certification:

 • Apply and pay the appropriate sales certification or marketing certification fee. 
 • Meet the standards of education and experience as established by one of the profession's most distinguished panel of experts and universities.
 • Pass an online sales certification or marketing certification exam to ensure mastery of all key concepts in your certified discipline.
 • Have a proficiency in the English language.  

To start the process, provide a complete application. Study the materials that are provided. Successfully pass the online certification examination.

Online certification examinations are arranged as needed and supervised by an SMEI approved proctor. Please allow about three months of part-time preparation from when your application is approved.

 

WHAT PROFESSIONAL CERTIFICATIONS ARE AVAILABLE?

 • Certified Marketing Executive (CME®) - For marketing managers and top level executives.
 • Certified Sales Executive (CSE®) - For sales managers, company owners and top level executives.
 • SMEI Certified Professional Salesperson (SCPSTM) - For sales representatives and professionals 

Diễn giả SMEI Quốc tế

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP

free accordion joomla menu

gallery

video

library

LIÊN HỆ

Địa chỉ:

44 Đường số 10, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại:

(+84) 28 3836 1538

(+84) 28 3836 0183
(+84) 28 3836 0127

Fax:

(+84) 28 3836 0760

Hotline:

093 7764 264

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.