• Hotline: (84-28) 6686 2656
 • Mail Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

ĐĂNG KÍ CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

 1. Họ và tên:(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail:(*)
  Invalid email address.
 3. Điện thoại:(*)
  Vui lòng nhập số điện thoại.
 4. Chương trình đăng ký(*)
  Invalid Input
 5. Bạn ở tỉnh / thành phố:(*)
  Please tell us how big is your company.
 6. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn thông qua:
 7.   

CONTACT

Address:

44 Street 10, Him Lam New Urban Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel:

(84-28) 6686 2656

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.