• Hotline: (84-28) 6686 2656
  • Mail Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

programs

Bảng phí

mucphi082020

BẢNG PHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01.01.2020

QUY ĐỊNH THU PHÍ

1. Tất cả phí được tính bằng đồng Việt Nam

2. SMEI Việt Nam sẽ không tính thêm bất kỳ khoản phí nào cho lần dự thi đầu tiên

3. Tất cả phí đăng ký sẽ không được hoàn trả trừ trường hợp học viên có lý do đặc biệt và lý do này phải được xét duyệt bởi Ban quản trị SMEI tại nơi học viên đăng ký dự thi. Nếu lý do của học viên không hợp lý, học viên sẽ sớm nhận được thư giải thích từ Ban quản trị. Phí gia hạn và phí thi lại sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Điều kiện để được gia hạn chứng chỉ bao gồm 20 giờ học online trong một năm hoặc làm một bài kiểm tra

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Việc đăng ký dự thi phải được đăng ký trong vòng 365 ngày kể từ ngày nhập học

2. Sau 365 ngày, học viên muốn dự thi sẽ phải đăng ký và đóng lại toàn bộ học phí

3. Học viên được 1 lần gia hạn đăng ký dự thi thêm 6 tháng và phải đăng ký trong vòng 60 ngày trước khi kết thúc kỳ hạn 365 ngày.

CONTACT

Address:

44 Street 10, Him Lam New Urban Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel:

(84-28) 6686 2656

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.