• Hotline: (84-28) 6686 2656
  • Mail Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

programs

Public Training

Leadership

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trong khảo sát gần đây của SMEI cho thấy hơn 70% các nhà quản lý tại các công ty và tập đoàn có phong cách lãnh đạo hiệu quả tạo ra sự gắn kết và thúc đẩy sự phát triển của công ty. Do đó, để lãnh đạo hiệu quả, nhà quản lý bán hàng cần có các tố chất, kiến thức và kỹ năng để định hướng nhân viên trong bộ phận nhằm đạt mục tiêu bán hàng và mang đến sự thành công chung của công ty.

Read more...

Sales planning

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mục tiêu là cơ sở thiết lập các hoạt động của bộ phận và doanh nghiệp. Không có mục tiêu thì kế hoạch không có ý nghĩa. Mục tiêu tốt phải đạt được tiêu chuẩn SMART - Cụ thể, đo lường được, đạt được, thực tế và thời gian.

Read more...

Marketing planning

Lap ke hoach marketing

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, thị trường kinh doanh biến động phức tạp. Khách hàng trở nên nhạy cảm hơn đối với các hoạt động marketing của doanh nghiệp. Đối thủ cạnh tranh xuất hiện nhiều hơn, với nhiều hình thức phân phối mới, kênh truyền thông mới, làm gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường. Để doanh nghiệp có thể chủ động ứng phó với tốc độ biến động và tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch marketing nhằm thực thi các chiến lược marketing thành công.

Read more...

Development financial analysis for marketing director

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Các hoạt động marketing của doanh nghiệp được thực hiện phải mang lại các kết quả tài chính tích cực cho doanh nghiệp. Mục tiêu Marketing không thể tách rời các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.

Read more...

Middle manager competency

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trong bối cảnh cạnh tranh diễn ra khốc liệt trên nhiều lĩnh vực, nhà quản lý cấp trung đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp, là mắt xích liên kết giữa tầm nhìn của lãnh đạo cấp cao với những người trực tiếp thực hiện. Hiện nay, các nhà quản lý cấp trung thường nổ lực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tuy nhiên hiệu quả hoạt động vẫn không cao vì thiếu sự phối hợp giữa nhân viên với nhà quản lý cấp trung và sự chia sẻ của nhà quản lý cấp trung với nhà quản lý cấp cao.

Read more...

Development organization and evaluation of sales force

to chuc va danh gia ban hang

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trong những báo cáo gần đây của các chuyên gia trong lĩnh vực Sales & Marketing cho thấy nhà quản lý bán hàng của các công ty đang nỗ lực cao nhất để tăng doanh số bán hàng nhưng thực hiện không dễ dàng. Bởi lẽ áp lực cạnh tranh và sự thay đổi của môi trường kinh tế ngày nay đòi hỏi các nhà quản lý bán hàng không chỉ tăng tốc mà còn thông minh trong việc tổ chức cấu trúc lực lượng bán hàng hiệu quả và làm thế nào để đánh giá chính xác kết quả bán hàng của nhân viên.

Read more...

CONTACT

Address:

44 Street 10, Him Lam New Urban Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel:

(84-28) 6686 2656

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.