• Hotline: (84-28) 6686 2656
  • Mail Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

programs

Public Training

Effective time management

quan ly thoi gian

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bạn thường xuyên gặp tình huống có quá nhiều công việc cần xử lý cùng một lúc, nhận hàng chục email từ khách hàng, không có thời gian nghỉ ngơi, không biết công việc nào cần ưu tiên, và đôi khi bạn mong ước mỗi ngày có 48 giờ. Khi tình trạng này diễn ra liên tục, bạn luôn cảm thấy mết mỏi và căng thẳng trong công việc lẫn cuộc sống.

Read more...

Professional presentation skills

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Các bạn có thể trình bày và diễn đạt thông điệp một cách hiệu quả và tự tin trước nhóm không? Các đồng nghiệp, quản lý cấp cao hoặc khách hàng của bạn có hiểu nội dung thông điệp dễ dàng không? Khả năng diễn đạt rõ ràng suy nghĩ của bạn cho người khác để họ có thể nghe và hiểu là rất quan trọng nếu bạn muốn trở thành nhà quản lý và lãnh đạo thành công.

Read more...

Professional medical representatives

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học "Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp" do Trung tâm đào tạo SMEI (Sales and Marketing Executives International) - đăng ký độc quyền, được các giám đốc tiếp thị, giám đốc kinh doanh, giám đốc đào tạo và kinh doanh tiếp thị của các công ty dược đa quốc gia thiết kế theo yêu cầu thực tiễn của công việc Trình Dược Viên (TDV) tại Việt Nam hiện nay 

Read more...

Sales Forecast & Budget Development

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nhà quản trị dựa vào cơ sở nào để xác định doanh số, mục tiêu, và lập kế hoạch bán hàng? Hơn 70% các nhà quản lý bán hàng trong một cuộc khảo sát gần đây trả lời là dựa vào kết quả dự báo đáng tin cậy hơn là kinh nghiệm bản thân. Từ kết quả dự báo đó, nhà quản lý xây dựng các chương trình hành động và xác định ngân sách cho bộ phận. 

Read more...

Leadership

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trong khảo sát gần đây của SMEI cho thấy hơn 70% các nhà quản lý tại các công ty và tập đoàn có phong cách lãnh đạo hiệu quả tạo ra sự gắn kết và thúc đẩy sự phát triển của công ty. Do đó, để lãnh đạo hiệu quả, nhà quản lý bán hàng cần có các tố chất, kiến thức và kỹ năng để định hướng nhân viên trong bộ phận nhằm đạt mục tiêu bán hàng và mang đến sự thành công chung của công ty.

Read more...

Sales planning

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mục tiêu là cơ sở thiết lập các hoạt động của bộ phận và doanh nghiệp. Không có mục tiêu thì kế hoạch không có ý nghĩa. Mục tiêu tốt phải đạt được tiêu chuẩn SMART - Cụ thể, đo lường được, đạt được, thực tế và thời gian.

Read more...

CONTACT

Address:

44 Street 10, Him Lam New Urban Area, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel:

(84-28) 6686 2656

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.