• Hotline: (84-28) 6686 2656
  • Mail Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

programs

Đơn vị đào tạo

CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGHIỆP

Các tổ chức sau đây liên kết với SMEI để cung cấp các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chuyên nghiệp và / hoặc các khóa học trang bị cho các cá nhân những kiến thức và trình độ cần thiết để được cấp chứng chỉ chuyên nghiệp. Nhấp chuột vào tên tổ chức để tìm hiểu thêm về chương trình của họ.

PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

SMEI China Offers SMEI Certification preparatory programs for SCPS™, SCPM™, CME® and CSE® professional certification exams.


EGYPT

Knowledge offers a comprehensive set of Sales & Marketing Management courses in Egypt that prepare individuals for the SCPS™, SCPM™ CME® and CSE® professional certification exams.


BAHRAIN, IRAQ, KUWAIT, LEBANON, OMAN, QATAR, TURKEY & UAE

Milestones offers SMEI Certification preparatory programs in Bahrain, Iraq, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Turkey and United Arab Emirates for SCPS™, SCPM™, CME® and CSE® professional certification exams.

JORDAN
SAUDI ARABIA
, PALESTINE & SUDAN

ABJAD Consulting offers SMEI Certification preparatory programs in Jordan, Saudi Arabia and Sudan for SCPS™, SCPM™, CME® and CSE® professional certification exams.


BRITISH COLUMBIA

Sauder School of Business

University of British Columbia
Offering: 3-Year Diploma Program in Marketing & Sales Management
Certification: CME® - Certified Marketing Executive upon graduations; CSE® - Certified Sales Executive® upon successful completion of 1st year studies

University of British Columbia

BELGIUM, LUXEMBOURG, NETHERLANDS

Sales Leadership Academy & HAN University of Applied Sciences

Offering courses leading to CSE® - Certified Sales Executive® and SCPS™ - SMEI Certified Professional Salesperson, CME® - Certified Sales Executive; and SCPM™ - SMEI Certified Professional Marketer™


USA

College of Business - Bachelor of Science in Sales & Sales Management

Western Governors University

Offering:
Certification: CSE® - Certified Sales Executive®

Western Governors University

PUERTO RICO

SME Puerto Rico

Offering:
Certification:
CSE® - Certified Sales Executive®

CME® - Certified Marketing Executive®

VIETNAM

SMEI Vietnam

Offering preparatory courses for Certification:
CSE® - Certified Sales Executive®
CME® - Certified Marketing Executive®

LIÊN HỆ

Địa chỉ:

44 Đường số 10, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại:

(84-28) 6686 2656

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.