• Hotline: (84-28) 6686 2656
 • Mail Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

programs

Chương trình ngắn hạn

Quyền lợi

CÁC CON ĐƯỜNG THĂNG TIẾN KHI BẠN NHẬN CHỨNG CHỈ BÁN HÀNG HOẶC MARKETING

TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP (GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG, GIÁM ĐỐC MARKETING, CHUYÊN VIÊN)

 • Năng lực làm việc vượt trội để thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí công việc thách thức hơn;

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing;

 • Possible group training program for sales force or marketing staff;
 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

 

TRỞ THÀNH CHỦ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHỎ

 • Cơ hội học tập hiệu quả, so với chương trình đào tạo bằng cấp nhưng ít tốn kém và thiếu hấp dẫn hơn;

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing;

 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

 

NHÀ TƯ VẤN

 • Năng lực làm việc vượt trội để thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí công việc thách thức hơn;

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing;
 • Cơ hội học tập hiệu quả, so với chương trình đào tạo bằng cấp nhưng ít tốn kém và thiếu hấp dẫn hơn;

 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

 

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

 • Năng lực làm việc vượt trội để thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí công việc thách thức hơn;

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing;

 • Cơ hội học tập hiệu quả, so với chương trình đào tạo bằng cấp nhưng ít tốn kém và thiếu hấp dẫn hơn;

 

TRỞ THÀNH ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG, QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, PHÁT TRIỂN KINH DOANH, VÀ ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI

 • Sự công nhận tri thức trong lĩnh vực bán hàng và marketing cho bạn cơ hội vượt trội hơn các đối thủ không được chứng nhận

 • Chỉ ra bạn là chuyên gia và năng lực làm việc vượt trội để thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí công việc thách thức hơn;

 • Khi học tập theo nhóm, có cơ hội tham gia mạng lưới với các chuyên gia trong ngành

LIÊN HỆ

Địa chỉ:

44 Đường số 10, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại:

(84-28) 6686 2656

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.