• Hotline: (84-28) 6686 2656
  • Mail Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

programs

Chương trình ngắn hạn

Điều lệ

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN::

Ứng viên dự tuyển các chương trình CSE® và CME® phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý ít nhất hai nhân viên và phải đang có việc làm vào thời điểm ứng tuyển. Các chủ doanh nghiệp với ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trở lên và các chuyên gia tại các trường đại học về bán hàng và tiếp thị được công nhận cũng đủ điều kiện để dự tuyển vào các chương trình này.

1Các ứng viên dự tuyển vào chương trình SCPS ® phải đang làm việc tại thời điểm dự tuyển và có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Ứng viên tự làm chủ trong các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng hoặc quản lý cũng được xem là đủ tiêu chuẩn về kinh nghiệm.

2Ứng viên dự tuyển vào các chương trình CSE ® và CME ® và những người không hội đủ điều kiện đang làm việc, nhưng đã theo học ở một trường đại học và cao đẳng (post secondary school) được SMEI công nhận và những người yêu cầu trong kỳ kiểm tra sẽ nhận được một bức thư thông báo được chấp thuận dự tuyển vào các chương trình này ngay khi đáp ứng được điều kiện về kinh nghiệm làm việc thực tế trong vòng năm năm sau khi tốt nghiệp.

3Đơn dự tuyển phải được gửi qua trang web của SMEI hoặc sử dụng một Mẫu đơn ứng tuyển được SMEI chấp thuận

 

LỆ PHÍ:

1Lệ phí cho tất cả hồ sơ dự tuyển mới bao gồm chi phí xử lý hồ sơ dự tuyển, chi phí tác quyền bài kiểm tra theo nội dung riêng của SMEI, phí truy cập vào các nguồn tài liệu trực tuyến của SMEI và chi phí làm bài thi.

2Người dự tuyển phải nộp các loại phí nói trên cùng với hồ sơ dự tuyển. Các hồ sơ dự tuyển không đóng phí sẽ sẽ bị từ chối.

3Lệ phí sẽ không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng.

 

THỜI GIAN DỰ TUYỂN:

  1. Người dự tuyển sẽ phải làm bài kiểm tra trong vòng 365 ngày kể từ ngày hồ sơ dự tuyển được chấp thuận.
  2. Nếu sau 365 ngày mà người dự tuyển vẫn chưa làm bài kiểm tra thì người dự tuyển phải nộp lại đơn và lệ phí dự tuyển đầy đủ.
  3. Người dự tuyển có thể yêu cầu SMEI cho gia hạn thời hạn làm bài kiểm tra trong 6 tháng bằng văn bản và đưa ra lý do cho yêu cầu này. Yêu cầu gia hạn phải được gửi cho SMEI ít nhất 60 ngày trước thời hạn chót 365 ngày để làm bài kiểm tra.

 

THI LẠI:

1Thi rớt lần đầu:
* Các ứng viên không đạt yêu cầu trong kỳ thi cấp chứng nhận phải dự thi lại trong vòng 6 tháng kể từ ngày dự thi lần đầu. Ứng viên dự tuyển phải đóng một khoản lệ phí thi lại.
* Thi lại không đạt yêu cầu: Các ứng viên không đạt yêu cầu trong đợt thi lại lần đầu tiên phải chờ ít nhất 3 tháng kể từ ngày làm bài thi lại lần thứ nhất mới được thi lại lần 2 nhưng phải thi lại lần 2 trong vòng tối đa sáu tháng kể từ ngày dự thi lại lần đầu. Ứng viên sẽ phải nộp một khoản lệ phí cho việc thi lại này.

2Không đạt yêu cầu đợt thi lại lần 2:  
Các ứng viên không đạt yêu cầu đợt thi lại lần 2:
* Có thể không thi lại trong vòng 365 ngày kể từ ngày thi lại 2.
* Các ứng viên không đạt yêu cầu trong đợt thi lại lần 2 muốn thi lại phải nộp đơn lại và nộp đầy đủ phí cấp chứng chỉ và lệ phí thi.

3Ứng viên không được thi lại một phần.

4Phí dự thi lại sẽ không được hoàn lại.

 

GIÁM THỊ:

Ứng viên có trách nhiệm cung cấp một giám thị phù hợp để giám sát việc làm bài thi của mình. Ứng viên phải làm bài thi tại một cơ sở được công nhận cung cấp các dịch vụ khảo thí.

 

BẢO LƯU KẾT QUẢ:

1Các cá nhân đã được cấp chứng chỉ với kết quả tốt có thể yêu cầu cấp “Chứng chỉ danh dự” ở tuổi 62 với điều kiện đã bảo lưu chứng chỉ trong 5 năm trước đó và hiện đã nghỉ hưu vĩnh viễn.

2Các cá nhân đã được cấp chứng chỉ phải cung cấp bằng chứng đã tham gia đào tạo tiếp tục trong một giai đoạn tối thiểu là 20 giờ trong vòng một năm để được cấp chứng chỉ mới. Các hướng dẫn của SMEI về việc cấp mới chứng chỉ sẽ được ban hành cho từng chương trình và các hoạt động cụ thể đặt ra theo yêu cầu của việc đào tạo tiếp tục.  Các cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận phải gửi báo cáo các hoạt động của họ hằng năm vào thời điểm xin cấp mới chứng chỉ. Nếu không cung cấp được bằng chứng nói trên hoặc không hoàn thành 20 giờ đào tạo trong thời gian một năm các cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận phải vượt qua một kỳ thi viết theo quy định thi hiện hành để được cấp mới chứng chỉ.

3Lệ phí cấp chứng chỉ mới phải được nộp mỗi năm một lần kể từ ngày được cấp chứng chỉ lần đầu.

4Các cá nhân để quá hạn hiệu lực của chứng chỉ có thể yêu cầu khôi phục lại giá trị của chứng chỉ trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hiệu lực và sẽ phải nộp lệ phí khôi phục giá trị chứng chỉ cho mỗi lần khôi phục cộng với lệ phí gia hạn hiệu lực hàng năm.

5Các cá nhân để chứng chỉ mất hiệu lực trong hơn 6 tháng phải nộp lại đơn xin cấp chứng chỉ, nộp lệ phí dự tuyển theo quy định hiện hành và phải làm lại bài thi đạt yêu cầu để được khôi phục giá trị của chứng chỉ cũ.

6Nếu các cá nhân đã được cấp chứng chỉ bị phát hiện có hành vi vi phạm các Quy chuẩn Đạo đức của SMEI thì Hội đồng Quản lý cấp chứng chỉ sẽ có quyền thu hồi việc cấp chứng chỉ cho các cá nhân này.

LIÊN HỆ

Địa chỉ:

44 Đường số 10, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại:

(84-28) 6686 2656

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.