• Hotline: (84-28) 6686 2656
  • Mail Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
English (UK)Vietnamese (VN)

5 nguyên tắc sáng lập

Tất cả các hoạt động của SMEI được điều chỉnh bởi năm nguyên tắc thành lập, được xây dựng nhằm mục đích củng cố các nguyên tắc và thực hành nghề nghiệp.

1Các chuẩn mực chuyên nghiệp. Cải thiện các chuẩn mực dành cho nghiệp vụ bán hàng chuyên nghiệp, quản lý bán hàng và tiếp thị nhằm đưa bán bán hàng và tiếp thị lên tầm của một nghề được công nhận.

2Đào tạo thường xuyên. Hoạch định và triển khai các cuộc họp hàng tháng của các hội viên nhằm giúp các hội viên cập nhật kịp thời những thay đổi trên thị trường và có thể phát triển nghề nghiệp như các chuyên gia. Hoạch định và triển khai các chương trình đào tạo được tổ chức bài bản dành cho nghiệp vụ bán hàng chuyên nghiệp, quản lý và tiếp thị.

3Chia sẻ kiến thức. Tổ chức các diễn đàn thảo luận, ví dụ các cuộc hội thảo, và các cuộc họp bàn tròn, tạo điều kiện cho các hội viên chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị.

4Hỗ trợ sinh viên. Xây dựng các chương trình làm việc với sinh viên tại các trường trung học và đại học để giúp họ hiểu rõ hơn các cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị. Mục tiêu này cuối cùng đã dẫn đến sự ra đời của các chương trình hiện đang được SMEI tài trợ cùng với các tổ chức Junior Achievement, Distributive Education Clubs of America (DECA) và Pi Sigma Epsilon (PSE).

5Hỗ trợ các hệ thống các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường tự do cạnh tranh. Với nhận thức rằng bán hàng và tiếp thị là một lực lượng chủ lực thúc đẩy hoạt động kinh tế theo cơ chế thị trường tự do cạnh tranh, SMEI đã luôn luôn cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trên các thị trường tự do cạnh tranh.

LIÊN HỆ

Địa chỉ:

44 Đường số 10, Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại:

(84-28) 6686 2656

Email:

smeivietnam@smei-vn.org

Website:

smei-vn.org

Copyright © 2015 SMEI Vietnam. All rights reserved.